The Mall Of Emotions TRANSCRIPT FOR BATTLE WARRIORS ONLY THANK YOU: INSTALLMENT #401 'The Mall Of Emotions' RECORDED AT 12:32 PM ON SEPTEMBER 23, 1979 ________________________________________________________________ Indre Ogre utgaven #401 : Den Mall av følelser september... more »

  • February 08, 2011
  • 1.6k Views