Kai Kay Kai Kay

Kai Kay

Actor. Writer. Silly. I'm just me.

I write silly stuff. Laughter makes the world go around.