Dutcherino

Hard.. but soft at the same time..

Dutcherino Dutcherino